Menú

Factura electrònica

La factura electrònica és un arxiu informàtic amb el mateix contingut que una factura tradicional; tanmateix el seu format facilita la transmissió telemàtica.

L'apartat 1 de l'article 9 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, defineix la factura electrònica com: “aquella factura que s'ajusti a l'establert en aquest Reglament i que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic”.

Des del 15 de gener de 2015, és obligatori presentar factures en format electrònic a les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (art. 4 en relació amb la DF 8a).

De conformitat amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, estan obligats al seu ús i a la presentació, a través del punt general d'entrada que correspongui, a: les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, les unions temporals d'empreses i les altres entitats especificades a l'article 4 de la Llei.

Pel que fa a la resta d'entitats podran enviar, en tot cas, la factura amb format electrònic si ho desitgen, ja que, encara que no tenen la obligació, la Llei els hi confereix el dret a fer-ho i, per contra, l'obligació de l'Administració pública de rebre-la per aquest mitjà.

Tanmateix, la Llei 25/2013, de 27 de desembre permet la possibilitat que cada administració pública pugui excloure reglamentàriament, a través d'una norma, l'obligació de facturació electrònica per aquelles factures d'import inferior a 5.000 euros.

Com crear e-factures gratuïtament

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

  • www.facturae.es (a través de l'aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).
  • www.b2brouter.net/ca (plataforma en línia amb versió gratuïta amplia i bastant deductiva i senzilla d'utilitzar)
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament en el següent enllaç http://factoffice.codeplex.com .
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament en el següent enllaç http://offinvoice.codeplex.com

Així mateix, hi ha plataformes privades de serveis de facturació electrònica de pagament que permeten generar factures electròniques en format facturae.

Condicions específiques per a l'IMET

1. NIF

El NIF de l'IMET és P0800218J. Cal comprovar que s'ha introduït correctament, ja que és el camp que la bústia de lliurament fa servir per identificar el destinatari de la factura. Si aquest camp és incorrecte, les factures no arriben a l'IMET.

2. Codis DIR3

Els codis DIR3 de l'IMET són els següents:

  • UNITAT TRAMITADORA: LA0007501
  • OFICINA COMPTABLE: LA0007501
  • ÒRGAN GESTOR: LA0007501

*Cal introduir les lletres dels codis en majúscules

Com validar si la factura està ben feta

El ministeri d'Hisenda disposa, entre d'altres, d'una utilitat web que permet validar les factures.

Com enviar e-factures

Per enviar factures electròniques a l'IMET podeu utilitzar diferents mecanismes:

1.- A través de la bústia de lliurament

L'IMET disposa d'una bústia de lliurament al seu web per tal de que pugueu desar-hi la factura electrònica i consultar el seu estat.

Consulteu els manuals d'usuari de la bústia de lliurament:


2.- A través de portals de facturació electrònica gratuïts

Disposeu del portal web www.b2brouter.net adherit al servei e.FACT, que permet generar i lliurar les factures en format facturae i consultar-ne el seu estat. Així mateix, ofereix la possibilitat que el propi portal signi electrònicament les factures sense cap cost.

Aquesta plataforma de facturació electrònica permet l'enviament gratuït de factures a l'IMET a través de l'e.FACT


3.- A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica

Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d'EDICOMEdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes), CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra), BS Factura (Banc Sabadell) i EDIVERSA (Intercambio Electrónico de Documentos, SL).


4.- A través de l'ús de llibreries en codi obert (APIs) integrades en determinats fabricants/integradors ERP que permeten generar factures, signar digitalment i lliurar la factura a e.FACT a través de la plataforma pimefactura. Més informació a www.efactures.cat .


5.- A través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT (per a factures amb format INVOIC d'UN/EDIFACT).

Com consultar l'estat de la vostra factura

La bústia de lliurament permet consultar l'estat de la vostra factura. Un cop heu accedit a la bústia de lliurament de l'administració destinatària de la vostra factura, heu d'entrar a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: Número de factura, Any fiscal de la factura, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D'aquesta manera, si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Administració, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d'entrada de la factura.

D'altra banda, podeu consultar l'estat de la vostra factura a través de l'adreça de correu electrònic que ens indiqueu en el moment d'enviar la factura a través de la bústia de lliurament de l'Administració destinatària.

Destacar que en el cas de que no visualitzeu l'estat 'Registrada', això indica que la factura no s'ha registrat per l'Administració destinatària. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s'accepta per l'administració per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l'emissor de les factures la consulta de l'estat de les mateixes.

Contacte

Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment, teniu a la vostra disposició:

Servei de Facturació correu-e: facturacio@imet.cat
Telèfon: 938140440

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord