Menú

Treballar a l'IMET

Podeu demanar CITA CONCERTADA per poder ser atesos/es de forma presencial a l'IMET. Podeu sol·licitar la cita en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h al telèfon 93 814 04 40 o al correu electrònic info@imet.cat 

 

També estem a la vostra disposició per consultes al correu info@imet.cat, a la nostra web i a les xarxes socials.

Ofertes en procés

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Terminis de presentació
Termini de presentació de sol·licituds 18 de gener de 2023

2 places de tècnic/a mig del servei d'Educació (A2-21)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 2 places de tècnic/a mig del servei d'Educació (A2-21)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 30/04/24)

8 Places de tècnic mig del servei de Treball (A2-21)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 8 places de tècnic mig del servei de Treball (A2-21)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 30/04/24)

1 plaça de tècnic/a especialista de l'EFAV amb llicència TMA, subcategoria B1.1 i B1.2 de la DGAC o D'AESA (C1-19)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de tècnic/a especialista de l'EFAV amb llicència TMA, subcategoria B1.1 i B1.2 de la DGAC o D'AESA (C1-19)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 30/04/24)
Rectificació error material redactat

1 plaça de tècnic/a mig del servei d'Educació (A2-20)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de tècnic/a mig del servei d'Educació (A2-20) 

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 18/04/24)

1 plaça de cap del servei de l'EFAV (A2-24)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de cap del servei de l'EFAV (A2-24) 

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 18/04/24)

1 plaça de tècnic/a responsable del servei de Treball (A2-23)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de tècnic/a responsable del servei de Treball (A2-23)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 18/04/24)

1 plaça de tècnic responsable de l'EFAV (A2-23)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de tècnic responsable de l'EFAV (A2-23)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 18/04/24)

Ofertes tancades

Integrador/a social (C1,19) per substitució d'un funcionari interí per programa en situació de baixa

En data 2 de febrer de 2024, la vicepresidenta de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ha dictat Decret en la qual s'aprova la convocatòria i les bases per al nomenament, amb caràcter urgent, pel procediment de concurs oposició lliure, d'un/a funcionari/a interí/na per programa com a Integrador/a Social (C1,19) per al desenvolupament del Programa SINGULARS, per substitució d'un funcionari interí per programa en situació de baixa.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 16 de febrer de 2024 - 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB (6/02/2024)
Fe d'errates El període d'esmenes finalitzarà el dimecres, 28 de febrer de 2024
Termini de presentació de sol·licituds 3 d'abril de 2024. Per a més informació consultar el darrer anunci de la convocatòria publicat

7 Places d'auxiliar administratiu/va (C2-16)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 7 places d'auxiliar administratiu (C2-16)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 17/08/23)
Resultat final

1 Plaça de tècnic/a especialista de l'EFAV amb llicència TMA de la DGAC o D'AESA (C1-19)

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 1 plaça de tècnic/a especialista de l'EFAV amb llicència TMA de la DGAC o d'AESA (C1-19)

Més informació:

Llistat provisional persones admeses i excloses (Termini presentació esmenes 17/08/23)
Rectificació llistat provisional persones admeses i excloses
Resultat final

Auxiliar Administratiu/va (C2-16)

Concurs - oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per a la provisió d'una plaça laboral indefinida d'Auxiliar Administratiu/va del Grup C2 de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació parcial d'una treballadora de l'organisme autònom

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 25 d'octubre de 2023 - 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (05/10/2023)

Tècnic/a Mig PFI-PTT (A2,20) per al Servei d'Educació de l'IMET

En data 27 de setembre de 2023, el gerent de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ha dictat Resolució núm. 754-2023, en la qual es presenta una oferta de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a la contractació laboral amb un contracte d'interinitat per substitució d'una Tècnica Mig PFI-PTT (A2,20) per al Servei d'Educació de l'IMET.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies -

Tècnic/a Especialista (C1,19) per al Servei de l'EFAV

En data 1 de setembre de 2023, el gerent de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ha dictat Resolució núm. 694-2023, en la qual es presenta una oferta de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per al nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per acumulació de tasques com a Tècnic/a Especialista (C1,19) per al Servei de l'EFAV

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 13 de setembre de 2023
Les persones interessades en aquesta oferta de treball hauran de presentar la documentació indicada al Registre d'entrada de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) per via telemàtica, mitjançant el Servei de Tramitació Avançada STA, indicant la referència “Oferta de treball Tècnic/a Especialista (C1,19) EFAV”

Auxiliar Administratiu/va (C2,16)

En data 10 de maig de 202., el gerent de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ha dictat Resolució en la qual es presenta una oferta de treball al Servei Local d'Ocupació (XARXA XALOC) de l'IMET, per a la contractació laboral temporal amb caràcter d'urgència per acumulació de tasques d'un/a Auxiliar Administratiu/va (C2,16) per al Servei de Gestió de l'IMET (Consergeria – Recepció).

L'IMET contactarà amb les persones interessades que s'inscriguin a aquesta oferta i compleixin els requisits exposats a la mateixa, per tal de realitzar les entrevistes corresponents el proper 16 de maig de 2023
A causa del volum de currículums rebuts de persones interessades, el divendres 12 de maig a les 15 hores es va aturar l'acceptació de candidatures per a aquesta oferta

Integrador/a Social (Tècnic/a Especialista C1,19) per Programes subvencionats

Borsa de treball de funcionaris/es interins/nes per programa, com a Tècnic/a Especialista (C1,19) – Integrador/a Social per a l'execució de programes subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o altres administracions competents, per al Servei de Treball de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.

Terminis de presentació
Terminis de presentació d'instàncies 28 de novembre de 2022 - 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB (17/11/2022)

Tècnic/a mig (A2,21) com a preparador/a del Projecte TIMOL

En data 14 de novembre de 2022, el gerent de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ha dictat Resolució en la qual es presenta una oferta de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a la contractació laboral temporal per substitució d'un/a Tècnic/a mig (A2,21) com a preparador/a del Projecte TIMOL.

Terminis de presentació
Data màxima d'inscripció a l'oferta del SOC 18 de novembre de 2022
Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a l'Oficina de Treball de Vilanova i la Geltrú. Rambla Arnau de Vilanova, 2 - Telèfon 93 814 71 93 / 93 814 71 94 (ofertes) - otg_vilanova.soc@gencat.cat

Prospector/a (Tècnic/a Mig A2-20) per Programes subvencionats pel SOC

Borsa de treball de funcionaris/es interins/nes de Prospector/a (Tècnic/a Mig A2-20) per als Programes Orienta, Treball als Barris, FOAP o d'altres similars subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per al servei de Treball de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.

Terminis de presentació
Terminis de presentació d'instàncies 13 d'octubre de 2022 - 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB (03/10/2022)
Termini de presentació d'esmenes 21 d'octubre de 2022

Orientador/a (Tècnic/a Mig A2-20) per Programes subvencionats pel SOC

Borsa de treball de funcionaris/es interins/nes d'Orientador/a (Tècnic/a Mig A2-20) per als Programes Orienta, Treball als Barris, FOAP o d'altres similars subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per al servei de Treball de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.

Terminis de presentació
Terminis de presentació d'instàncies 13 d'octubre de 2022 - 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB (03/10/2022)
Termini de presentació d'esmenes 21 d'octubre de 2022

Prospector/a (Tècnic/a Mig A2-21) per als Programes 30 Plus

Dos llocs de funcionari interí per programa de Prospector/a (Tècnic/a Mig A2-21) per als Programes 30 Plus, per al servei de Treball de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 8 d'octubre de 2022 - 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB (28/09/2022)
Termini de presentació d'esmenes 18 d'octubre de 2022

Preparador/a (Tècnic/a Mig A2-21) per al Projecte TIMOL

Dos llocs de funcionari interí per programa de preparador/a (tècnic/a de grau mitjà A2-21) per al Projecte TIMOL, per al servei de treball de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.

Terminis de presentació
Terminis de presentació d'instàncies 30 de juny de 2022 a les 18 hores. 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOPB(20/06/2022)
Termini de presentació d'esmenes 12 de juliol de 2022.

Ofertes de feina tancades amb més de 6 mesos d'antiguitat

Per obtenir més informació sobre les ofertes de feina ja finalitzades del llistat enviar un correu a personal@imet.cat

Categoria Descripció
1 lloc de funcionari interí per programa de Prospector/a (Tècnic/a Mig A2-21) per al Programa 30 Plus 2021, per al servei de Treball de l'IMET Convocatòria i bases de les proves selectives amb caràcter urgent d'una plaça de funcionari interí
1 lloc de treball de Tècnic/a mig Prospector/a (A2-20) dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET Concessions de subvenció pendents d'atorgament
1 lloc de treball de Tècnic/a mig Orientador/a-Tutor/a (A2-20) dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET Concessions de subvenció pendents d'atorgament
1 plaça laboral indefinida de tècnic/a responsable de manteniment del grup A2 nivell 23, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) Jubilació parcial d'un treballador de l'organisme autònom
2 llocs de treball laboral temporal (1 lloc de treball a jornada completa i 1 lloc de treball al 50% de jornada) de Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a per al Programa 30 Plus 2021 Concessions de subvenció pendents d'atorgament
1 plaça laboral indefinida de Conserge Grup nivell 14 per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET
1 lloc de treball laboral temporal a jornada complerta de Tècnic Mig (A2-20) Orientador/a Convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries 2020 (FOAP) pendents d'inici i atorgament.
2 llocs de treball laboral temporal (1 lloc de treball a jornada completa i 1 lloc de treball al 50% de jornada) de Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a per al Programa 30 Plus Concessions de subvenció pendents d'atorgament
2 llocs de treball laborals temporals de Tècnic/a mig Prospector/a (A2-20) dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET Concessions de subvenció pendents d'atorgament
4 llocs de treball laborals temporals de Tècnic/a mig Orientador/a-Tutor/a (A2-20) dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET Concessions de subvenció pendents d'atorgament
1 plaça laboral indefinida de Conserge Grup nivell 14 per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET
2 lloc de treball de Tècnic/a Mig (A2-20) per al Servei de Treball de l'IMET Convocatòria d‘Espais de Recerca de Feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (ERF 2019) pendents d'inici i/o atorgament
1 lloc de treball de Tècnic/a Mig (A2-20) pel Servei de Treball de l'IMET Convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries 2019 (FOAP) pendents d'inici i/o atorgament.
1 lloc de treball laboral temporal de Prospector/a per al Programa 30 Plus 2019 (Tècnic Mig A2,21) per al Servei de Treball de l'IMET Contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució TSF/3060/2018 de 17 de desembre per la qual s'obre la convocatòria per al 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores de programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys
1 plaça laboral tècnic/a mig (A2,21) indefinida per al servei de l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per a la provisió d'una plaça laboral indefinida de tècnic/a mig (a2,21) per al servei de l'escola de formació aeronàutica de vilanova i la geltrú (efav) de l'institut municipal d'educació i treball (imet) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú
1 plaça laboral indefinida d'auxiliar administratiu/va del grup C2, Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure per a la provisió d'una plaça laboral indefinida d'auxiliar administratiu/va del grup c2, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú, per jubilació parcial d'una treballadora de l'organisme autònom.
2 places laborals indefinides de conserge del grup E nivell 14 Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure per a la provisió de dos places laborals indefinides de conserge del grup e nivell 14, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú, per jubilació parcial de dos treballadors de l'organisme autònom
2 llocs de treball laboral temporal de personal tècnic del programa espais de recerca de feina del Servei de Treball La data de finalització del contracte s'estableix a deu mesos de l'atorgament, sent l'inici d'aquesta contractació abans del 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per l'ocupació.
4 llocs de treball laboral temporal de tècnic/a mig orientador/a tutor/a dels projectes singulars del Servei de Treball La data de finalització del contracte s'estableix a 20/12/2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
3 llocs de treball laboral temporal de prospector/a pel Servei de Treball de l'imet Convocatòries pendents d'inici i/o atorgament.
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a tècnic/a especialista en integració social Pla pilot de prevenció d'abandonament escolar prematur (AEP) del Servei d'Educació
1 lloc de treball laboral temporal de prospector/a del Projecte Timol (A2-21) Servei de Treball de l'IMET
2 llocs de treball laboral temporals de Tècnic/a mig (A2,20) Funcions de personal tècnic d'acompanyament en el marc de l'orientació del programa UBICAT del Servei de Treball. la data de finalització del contracte s'estableix a 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per l'ordre tsf/220/2017 de 22 de setembre
1 lloc de treball laboral temporal de preparador/a del Projecte Timol (A2-21) Servei de treball de l'IMET, per a la substitució de baixa de maternitat
1 lloc de treball laboral temporal de prospector/a del programa 30 Plus 2017 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s'estableix a 31 de març del 2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/1705/2017 del 12 de juliol
2 llocs de treball laboral temporal de preparadors/res del projecte TIMOL (inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) del Servei de Treball La data de finalització s'estableix a 22/12/17, quedant la seva pròrroga subordinada a l'atorgament definitiu amb caràcter retroactiu de la concessió de la subvenció 2017-2018, per part del departament de treball, afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a orientador/a tutor/a, Contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes integrals que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'ordre tsf/318/2016, de 22 de novembre i la resolució tsf/2729/2016, de 24 de novembre
1 lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d'un/a tècnic/a d'acompanyament a la inserció Contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes integrals que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'ordre tsf/318/2016, de 22 de novembre i la resolució tsf/2729/2016, de 24 de novembre
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) Impuls d'accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes de suport al desenvolupament local, convocatòria de 2016, del Servei d'Ocupació de Catalunya. resolució tsf/1695/2016, de 7 de juliol i l'ordre emo/258/2014, de 5 d'agost
1 plaça laboral indefinida, tècnic/a, grup A2 Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per jubilació parcial d'un treballador de l'organisme autònom

Promoció interna (ofertes tancades)

Categoria Descripció
1 Plaça laboral indefinida de Tècnic/a Mig (A2,21) per al Servei d'Educació Convocatòria i bases reguladores que han de regir el concurs-oposició per Promoció Interna de la convocatòria de proves selectives
1 Plaça laboral indefinida de Tècnic/a Mig (A2,21) per al Servei de Treball Convocatòria i bases reguladores que han de regir el concurs-oposició per Promoció Interna de la convocatòria de proves selectives
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord